Arfordir Gogledd Cymru

Conwy

Situated within a few steps of Conwy Tourist Information Centre, Conwy railway station was opened on 1 May 1848. Despite being a busy line in a bustling tourist town, between 1966 – 1987, the station was closed as part of…

Darllen mwyConwy

Penmaenmawr

“I do not know of a more healthy place; a more satisfactory climate is not to be found to my knowledge in this country.” Dyma eiriau’r Prif Weinidog William Gladstone ym 1896 wrth iddo ffarwelio â Phenmaenmawr – un o’i…

Darllen mwyPenmaenmawr

Llanfairfechan

Agorwyd gorsaf reilffordd Llanfairfechan ym mis Mai 1860. Fe’i hadeiladwyd gan Reilffordd Llundain a’r Gogledd Orllewin (LNWR, y sefydliad a oedd yn allweddol i ddatblygiad Rheilffordd Dyffryn Conwy) fel arhosfan ar y brif lein o Gaer i Gaergybi. Roedd yn…

Darllen mwyLlanfairfechan

Bangor

Dyluniwyd gorsaf reilffordd Bangor gan y pensaer Francis Thompson; fe gostiodd £6,960 i’w hadeiladu (tua £22 miliwn heddiw), ac fe’i hagorwyd ym mis Mai 1848 gan Reilffordd Caer a Chaergybi. Dyma’r orsaf olaf sydd ar y tir mawr ar Reilffordd…

Darllen mwyBangor

Llanfairpwll

Gwasanaethu pentref Llanfairpwllgwyngyll ar Ynys Môn y mae gorsaf reilffordd Llanfairpwll. Mae’r pentref yn fyd-enwog am ei henw hirfaith: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch Er gwaethaf i lawer o chwedlau a straeon godi o amgylch gwreiddiau’r enw, nid yw’n ddim mwy na chynllun marchnata…

Darllen mwyLlanfairpwll

Bodorgan

Mae gorsaf reilffordd Bodorgan yn gwasanaethu pentref gwledig bach sy’n rhannu ei enw, yn ogystal â phentref Bethel gerllaw. Agorwyd yr orsaf, a oedd yn wreiddiol am gael ei henwi’n Trefdraeth, ym mis Hydref 1849. Heddiw, mae’n orsaf ar gais…

Darllen mwyBodorgan

Ty Croes

Agorwyd gorsaf Tŷ Croes ym mis Tachwedd 1848, ac ychwanegwyd y bocs signalau a welwch heddiw ym 1872. Wedi’i leoli wrth ymyl y bocs signalau, yn gwahanu’r ddau blatfform syml, mae hen fath o groesfan gyda giât na ellir ei…

Darllen mwyTy Croes

Rhosneigr

Agorwyd yr orsaf hon, ym 1907, yn fwy diweddar na gweddill y gorsafoedd ar y lein, i wasanaethu pentref glan môr Rhosneigr. Yn enillydd Gwobr Arfordir Glas, mae traeth Rhosneigr yn ddim ond 20 munud o gerdded o’r orsaf reilffordd.…

Darllen mwyRhosneigr

Fali

Mae gorsaf reilffordd Fali yn gwasanaethu pentref y Fali ar Ynys Môn, gyda gwasanaethau rheolaidd Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg ar hyd Rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru. Ers i’r trên aros yn Llanfair PG, mae wedi teithio bron i hyd gyfan yr…

Darllen mwyFali

Caergybi

Mark 4s Holyhead

Tua chan milltir o Crewe, mae Rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru yn dod i ben yng Nghaergybi, terfynfa fwyaf gorllewinol Ynys Môn. Mae’r dref fach hon ar ben pellaf yr ynys yn borthladd mawr prysur, a bu erioed yn fan aros…

Darllen mwyCaergybi