Croeso i Rheilffordd Dyffryn Conwy ac Arfordir Gogledd Cymru

Taith o Arfordir Gogledd Cymru ac Ynys Môn i ganol Eryri

Darganfod mwy

Cynllunio eich ymweliad

Gorsafoedd

Y gorsafoedd ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy ac Arfordir Gogledd Cymru yw’r lle perffaith i ddarganfod Gogledd Cymru.

Darganfod

Cerdded

Dewch i fwynhau cefn gwlad ac arfordir Cymru ar deithiau cerdded o orsafoedd ar hyd y rheilffyrdd.

Darganfod

Amdanom ni

Y Bartneriaeth

Rydym yn Bartneriaeth Rheilffordd Gymunedol wedi’i hachredu gan y Rhwydwaith Rheilffyrdd Cymunedol, yr Adran dros Drafnidiaeth a Llywodraeth Cymru. Mae Mr Philip Evans, Cadeirydd, a Haf Jones, Is-gadeirydd, yn eich croesawu i’r wefan hon sy’n tynnu sylw at ein gwaith i gysylltu cymunedau â’u rheilffyrdd.

Y Daith

Mae Rheilffordd Dyffryn Conwy a Rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru yn rhan o’r Rhwydwaith Rheilffyrdd Cenedlaethol. Gwasanaethir y rheilffyrdd gan y gweithredwyr rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru ac Avanti West Coast ar Reilffordd Arfordir Cymru i Gaergybi. Dewch i ddarganfod y daith wych hon.

Darganfod mwy

Cyrraedd yma

By rail

Ar drên

Cynllunio eich taith, gwirio amserlenni ac archebu tocynnau gan Trafnidiaeth Cymru.

Dysgu mwy
Ar fis | By bus

Ar fws

Mae rhwydwaith bysiau Cymru yn cysylltu pobl â’u cymunedau, cyrchfannau ac atyniadau.

Dysgu mwy
Cycle

Ar feic

O deithiau i’r teulu i ddringfeydd heriol, mae llwybrau beicio sy’n addas i bawb yng Ngogledd Cymru.

Dysgu mwy
Walks from the train

Ar droed

Dewch o hyd i’ch taith gerdded ddelfrydol o orsafoedd ar hyd Rheilffordd Dyffryn Conwy ac Arfordir Gogledd Cymru.

Dysgu mwy
Porth Dafarch
Image Credit: © Hawlfraint y Goron / © Crown copyright (2023) Cymru Wales

Ysbrydoliaeth

Rydym eisiau eich ysbrydoli i deithio ar Reilffordd Arfordir Gogledd Cymru a Dyffryn Conwy i gyrraedd lleoedd anhygoel ar arfordir ac yng nghefn gwlad Cymru. Mae ein blogiau tymhorol misol yn llawn awgrymiadau am leoedd gwych i’w gweld a phethau cyffrous i’w gwneud.

Darganfod mwy

Ein newyddion diweddaraf

Detholiad o’n postiadau cyfryngau cymdeithasol diweddaraf – Yr holl newyddion