Betws Y coed 18 Bws

Ar fws

Ar fws

To help you plan your journey in and around Conwy county, here are some useful links and information:

TrawsCymru

Mae TrawsCymru yn rhwydwaith o wasanaethau bws pellter-hir ac yn rhan bwysig o rwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig Cymru.

Mae bysiau TrawsCymru yn cysylltu pentrefi, trefi, dinasoedd a chymunedau ar draws y wlad, gan gynnig dolen gyswllt trafnidiaeth gyhoeddus hanfodol i bobl leol ac ymwelwyr. Nod y gwasanaethau yw gwella mynediad i wahanol ardaloedd yng Nghymru, a’i gwneud yn haws i bobl deithio i’w gwaith, ar gyfer hamdden, neu unrhyw reswm arall heb ddibynnu ar gerbydau preifat. Mae bysiau TrawsCymru yn ddewis cost-effeithiol ac eco-gyfeillgar o deithio.

TrawsCymru
TrawsCymru
Bodorgan railway station

Fflecsi

Mae Fflecsi yn ffordd wahanol o deithio ar fws ac yn wasanaeth newydd, cyffrous gan Trafnidiaeth Cymru mewn partneriaeth â’ch gweithredwyr bysiau lleol.

Mae gwasanaeth Dyffryn Conwy ar gael chwe diwrnod yr wythnos, rhwng 06.30am a 7pm. Mae angen i chi archebu i gael eich casglu neu eich gollwng yn unrhyw le yn ardal y gwasanaeth.

Fflecsi

Traveline Cymru

Gwasanaeth gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yw Traveline Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Trwy’r wefan a’r ap, mae’n darparu gwybodaeth gynhwysfawr a chywir am drafnidiaeth gyhoeddus i hwyluso teithio ar draws Cymru. Mae Traveline Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr ac awdurdodau lleol i gynnig dewisiadau trefnidiaeth gyhoeddus ar fysiau a threnau ar draws Cymru, yn ogystal â llwybrau cerdded a beicio.

Mae Traveline Cymru yn adnodd dibynadwy i gael gwybodaeth am deithio, gan sicrhau y gall teithwyr ddarganfod trysorau diwylliannol, rhyfeddodau naturiol, ac atyniadau trefol Cymru, a chael ymweliad i’w gofio.

Traveline Cymru
Conwy viewed from the RSPB reserve at Llandudno Junction
Conwy viewed from the RSPB reserve at Llandudno Junction

Sherpa’r Wyddfa

Mae Sherpa’r Wyddfa yn rhwydwaith o wasanaethau bysiau sy’n teithio o amgylch godre’r Wyddfa gan aros mewn sawl lleoliad ger y llwybrau i’r copa, yn ogystal â phentrefi, cyrchfannau twristaidd a’r prif feysydd parcio.

Mae’r bysiau wedi’u cynllunio i apelio at gerddwyr ac ymwelwyr, gan ei gwneud yn haws iddynt gyrraedd man cychwyn y llwybrau o amgylch yr Wyddfa. Mae’r gwasanaethau hyn yn boblogaidd iawn ymhlith y rhai sydd am grwydro tirweddau a llwybrau godidog Parc Cenedlaethol Eryri. Mae Sherpa’r Wyddfa yn helpu cerddwyr a thwristiaid i fwynhau harddwch naturiol yr ardal heb ddefnyddio car, gan gyfrannu at deithio cynaliadwy.

Sherpa’r Wyddfa

Ein newyddion diweddaraf

Detholiad o’n postiadau cyfryngau cymdeithasol diweddaraf – Yr holl newyddion