Hawlfraint y Goron

Teithau Cerdded

Trafnidiaeth Cymru a Ramblers Cymru ‘Trên, siarad, cerdded’

Ym mis Ionawr 2023 lansiwyd partneriaeth rhwng Trafnidiaeth Cymru a Ramblers Cymru i annog pobl leol ac ymwelwyr i fynd allan am dro yn eu cymunedau lleol ac ardaloedd llai adnabyddus, a hynny gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. Lansiwyd 22 taith gerdded newydd sy’n dechrau o’r gorsafoedd trên, ac roedd 15 o’r rhain yng Ngogledd Cymru.

Dilynwch y mapiau darluniadol i ddarganfod trysorau cudd.

Trên Siarad Cerdded
St Trillo’s Chapel Image Credit: © Hawlfraint y Goron / © Crown copyright (2023) Cymru Wales
St Trillo’s Chapel Credyd Llun: © Hawlfraint y Goron (2023)
Bodorgan railway station
Credyd Llun: © Hawlfraint y Goron (2023)

Ar y Trên ac Ar Droed ar hyd Llwybr Arfordir Cymru

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn ymdroelli ar hyd arfordir godidog Cymru ac yn lle gwych i fwynhau golygfeydd bendigedig o glogwyni garw, traethau melyn, a phorthladdoedd tlws. Y gorsafoedd trenau ar hyd rheilffordd Arfordir Gogledd Cymru yw’r pyrth i Lwybr Arfordir Cymru gan gynnig profiad gwych ar y trên ac ar droed.

Ar y Trên ac Ar Droed

Go Jauntly

Mae Go Jauntly yn ap cerdded arloesol, hawdd ei ddefnyddio, sy’n helpu pobl i fwynhau mynd am dro yn yr awyr agored. Ei nod yw gwella lles a meithrin cysylltiad â byd natur, ac mae’n cynnwys teithiau cerdded amrywiol sy’n addas i bobl o bob lefel ffitrwydd. Diolch i’r bartneriaeth rhwng Trafnidiaeth Cymru a Go Jauntly gallwch ddilyn dros 100 milltir o deithiau cerdded, pob un yn cynnwys ffotograffau arweiniol, o orsafoedd rheilffordd ar draws Cymru.

Go Jauntly
Conwy viewed from the RSPB reserve at Llandudno Junction
Credyd Llun: © Go Jauntly

Ein Newyddion Diweddaraf

Detholiad o’n postiadau cyfryngau cymdeithasol diweddaraf – Yr holl newyddion