Dyffryn Conwy

Llandudno

Explore North and Mid Wales Llandudno

Llandudno, sy’n cael ei chlodfori fel un o’r cyrchfannau glan môr prydferthaf ym Mhrydain, yw terminws gogleddol Lein Dyffryn Conwy. Mae’n enwog am ei steil Fictoraidd a’i cheinder Edwardaidd, sy’n amlwg drwy’r dref i gyd. Yn ogystal â’i siopau rhagorol,…

Darllen mwyLlandudno

Deganwy

Deganwy station

Mae’r gyrchfan hyfryd yma’n cynnig rhai o’r golygfeydd gorau o Eryri, Aber Afon Conwy a Chastell Conwy, ac ar draws Bae Conwy at Ynys Seiriol ac Ynys Môn. Yn edrych ar draws o dref Conwy, gall rhywun weld y bryncyn…

Darllen mwyDeganwy

Glan Conwy

Glan Conwy

Mae Lein Dyffryn Conwy yn dilyn trofa lydan yr aber yn agos ac yng Nglan Conwy ar drai mae’r traethellau lleidiog yn llawn o bob math o adar hirgoes. Mae hwyaid yr eithin, mulfrain, cornchwiglod a chrehyrod yn bwydo ar…

Darllen mwyGlan Conwy

Tal y Cafn

Tal y Cafn

Yn Nhal y Cafn, sy’n anweledig o’r trên, mae’r lein yn pasio’n agos at safle gwersyll Rhufeinig, Caerhun, ble saif eglwys hardd y Santes Fair, sy’n dyddio o’r drydedd ganrif ar ddeg. Mae’r bont yn Nhal y Cafn o gryn…

Darllen mwyTal y Cafn

Dolgarrog

Dolgarrog

Mae arhosfan fechan fach Dolgarrog yn lle delfrydol i gychwyn taith gerdded ar draws yr afon ar yr hyn a oedd unwaith yn gyswllt rheilffordd â’r gweithfeydd alwminiwm. Yn rhychwantu ehangder llydan afon Conwy mae’r bont yn mynd â chi…

Darllen mwyDolgarrog

Llanrwst

Mae’r dref farchnad brysur hon yn ganolbwynt i ffermwyr dyffryn Conwy ac mae’n ganolfan deithio ddelfrydol ar gyfer y mynyddoedd, y llynnoedd a glan y môr. Adeiladwyd y bont sy’n croesi afon Conwy yn 1636 ac fe’i cynlluniwyd yn ôl…

Darllen mwyLlanrwst

Betws y Coed

Caiff Betws y Coed ei gydnabod yn gyrchfan mewndirol enwocaf Cymru gyda’r orsaf reilffordd brysuraf ar lein Dyffryn Conwy. Mae tair isafon afon Conwy, y Llugwy, y Machno a’r Lledr yn cwrdd yma ym Metws y Coed, gan ddod â…

Darllen mwyBetws y Coed

Pont y Pant

Gorsaf Pont y Pant, yng nghanol prydferthwch garw dyffryn Lledr, fyddai’r man cychwyn gorau i’r rheini sydd â diddordeb mewn cerdded i dy’r Esgob Morgan, Ty Mawr, eiddo sy’n perthyn i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol y mae modd mynd ato ar hyd…

Darllen mwyPont y Pant

Dolwyddelan

Yng nghanol harddwch annisgrifiadwy dyffryn Lledr saif pentref Dolwyddelan, dim ond munud o waith cerdded o’r orsaf. Mae eglwys fechan Sant Gwyddelan yn y pentref tawel a digyffwrdd hwn yn sicr yn haeddu ymweliad. Y tu mewn mae hen gloch…

Darllen mwyDolwyddelan

Pont Rufeinig

Os dewch chi i lawr wrth y Bont Rufeinig fe ddewch wyneb yn wyneb â phrydferthwch syfrdanol cwm diarffordd Blaenau Dolwyddelan yn swatio yng nghysgod Moel Siabod. O’r fan hon dim ond ychydig o waith cerdded oddi ar y ffordd…

Darllen mwyPont Rufeinig